Μεταλλικοί Κλωβοί - Μεταλλικοί ΜανδύεςΤεχνικές επιβολής περίφραξης

 

Μεταλλικοί Κλωβοί - Μεταλλικοί Μανδύες


Η τεχνική του μεταλλικού κλωβού είναι η πλέον διαδεδομένη διαδικασία επιβολής της περίσφιγξης. Στις γωνίες του υποστυλώματος προσαρμόζονται τέσσερα μεταλλικά γωνιακά ελάσματα και οριζόντιες μεταλλικές λάμες, οι οποίες συγκολλούνται πάνω στα γωνιακά για την περίσφιγξής τους. Τα κενά μεταξύ των γωνιακών και του σκυροδέματος καλύπτονται με ένα μη συρρικνωμένο κονίαμα ή εποξειδική κόλλα.


Πλεονεκτήματα:

  • Δυνατότητα μεταφοράς ενός τμήματος των κατακόρυφων φορτίων του υποστυλώματος
  • Ταχύτητα εφαρμογής της τεχνικής
  • Κατάλληλη προσωρινή λύση άμεσης ανάληψης κατακόρυφων φορτίων σε στοιχεία που υπέστησαν βλάβες και αδυνατούν πλέον να μεταφέρουν τα αξονικά τους φορτία

Η τεχνική του μεταλλικού μανδύα αποτελεί τον πλέον εύχρηστο τρόπο επιβολής της περίσφιγξης. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο η εφαρμογή αυτής της τεχνικής εξαπλώνεται ραγδαία. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τη συγκόλληση μεταλλικών πλακών (συνήθως δύο ελάσματα διατομής Π εκατέρωθεν του στύλου), γύρω από την υπάρχουσα κολώνα, με εποξειδική ρητίνη. Τα ελάσματα προσαρμόζονται σε οριζόντια διεύθυνση συμβάλλοντας έτσι στον εγκιβωτισμό του στοιχείου και στην αύξηση της διατμητικής του αντοχής.


Πλεονεκτήματα:

  • Η αποτροπή αποφλοίωσης της επικάλυψης του σκυροδέµατος
  • Η ανάπτυξη πλευρικής στήριξης στον διαµήκη οπλισµό
  • Η αύξηση της αντοχής και της πλαστικότητας του σκυροδέµατοςΔείτε ακόμα: