Αντισεισμική ΑξιολόγησηΕιδικές εργασίες - Σύγχρονο εργαστήριο

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια αντισεισμικής αξιολόγησης και δομικής συμπεριφοράς κατασκευών, το οποίο πραγματοποιεί καταστροφικούς και μη καταστροφικούς ελέγχους σκυροδέματος (NDT) και λιθοδομών, καθώς και ελέγχους δομικής συμπεριφοράς των κατασκευών.


Το εργαστήριο αντισεισμικής αξιολόγησης συμβάλλει στην τεκμηρίωση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών. Είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με προηγμένης τεχνολογίας μηχανήματα και όργανα που πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι ερευνητικές εργασίες των επιπτώσεων των σεισμών και των δονήσεων στις κατασκευές του πολιτικού μηχανικού αποτελούν μία αρκετά σημαντική και βασική μελέτη για την ασφάλεια όλων μας.


Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται από τα όργανα, μη καταστροφικού ελέγχου, που διαθέτει το εργαστήριό μας και περιλαμβάνουν εκτός από ευρέσεις οπλισμών, θλιπτικών και εφελκυστικών αντοχών, διαβρώσεων οπλισμών, ενανθρακώσεις σκυροδεμάτων, και δυναμική δοκιμαστική φόρτιση του κτιρίου με σκοπό την εύρεση των χαρακτηριστικών και των μέγιστων αποκρίσεών του (μέγιστη ενδοθεμελιακή επιτάχυνση αντοχής). Επίσης, περιλαμβάνουν γεωφυσική διασκόπιση του υπεδάφους θεμελίωσης, για την εύρεση των μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους.


Γενικά, οι ερευνητικές εργασίες χωρίζονται στις εξής φάσεις:


  1. Προγραμματισμός ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεστούν, με την σύμφωνη γνώμη των μηχανικών του έργου.

  2. Εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών από το εργαστήριό μας, με την παρακολούθηση των μηχανικών του έργου.

  3. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών από το εργαστήριό μας.


Δείτε ακόμα: