Δοκιμές Θλίψης Δοκιμίων ΣκυροδέματοςΒασική εργαστηριακή δοκιμή

Δοκιμές Θλίψης Δοκιμίων Σκυροδέματος


Σήμερα το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι το δημοφιλέστερο δομικό υλικό, καθώς παρουσιάζει τα εξής βασικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλα:

  • Είναι οικονομικό. Τα υλικά του (νερό - αδρανή - τσιμέντο) είναι φθηνά και προμηθεύονται εύκολα. Επίσης, κατά κανόνα δεν απαιτείται συντήρηση.

  • Είναι εύπλαστο και εύχρηστο. Το νωπό σκυρόδεμα μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε μορφή ξυλότυπου και να καλύψει σχεδόν όλες τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

  • Είναι ανθεκτικό στη μηχανική φθορά και στη φωτιά.

  • Προσφέρεται για μονολιθικές κατασκευές (χωρίς αρμούς), οι οποίες σαν πολλαπλά στατικά αόριστες έχουν μεγάλα περιθώρια αντοχής και ασφάλειας, ιδιαίτερα σε σεισμικές δράσεις.

AutoconΗ σημαντικότερη ιδιότητα του σκυροδέματος είναι η θλιπτική του αντοχή. Το σκυρόδεμα, ακόμα και άοπλο, εμφανίζει μεγάλη αντοχή σε θλίψη γεγονός στο οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση του υλικού στις κατασκευές. Η μονοαξονική θλιπτική αντοχή του μετράται στις 28 ημέρες σε κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 150mm και ύψους 300mm ή κυβικά δοκίμια ακμής 150mm, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος.


Οπότε, η εργαστηριακή δοκιμή δοκιμίων σκυροδέματος είναι απαραίτητη και πολύ χρήσιμη, λόγω των αποτελεσμάτων που εξάγονται. Με λίγα λόγια, η εργαστηριακή δοκιμή κατά την οποία δοκίμια σκυροδέματος που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια σκυροδέτησης (ή παραγωγής σκυροδέματος) από νωπό σκυρόδεμα με κατάλληλες μήτρες θλίβονται μέχρι θραύσεως σε κατάλληλη διάταξη («μηχανή θραύσης» ή «πρέσα»), ώστε να προσδιοριστεί η αντοχή τους και να εξαχθούν συμπεράσματα για την αντοχή της κατασκευής γενικότερα.


Δείτε ακόμα: