Ανθρακομήματα (FRP) Ανθρακοϋφάσματα - Ανθρακοελάσματα

Ανθρακονήματα (FRP)


Τα Ανθρακονήματα είναι σύνθετα υλικά, τα οποία κατασκευάζονται από ίνες άνθρακα πολύ υψηλής αντοχής. Κύρια εφαρμογή τους είναι η ενίσχυση υποστυλωμάτων, πλακών και δοκών, καθώς αυξάνουν την καμπτική και διατμητική αντοχή των φέροντων στοιχείων.

Εμφανίζονται σε δύο μορφές, τα ανθρακοϋφάσματα και τα ανθρακοελάσματα. Και οι δύο μορφές υλικών επικολλούνται με εποξειδικές ρητίνες στην εξωτερική πλευρά του ενισχυόμενου στοιχείου. Τα ανθρακονήματα εφαρμόζονται για την ενίσχυση υποστυλωμάτων, πλακών, δοκών κλπ και επικολλώνται με την βοήθεια ειδικών εποξειδικών ρητινών σε μία, δύο ή περισσότερες στρώσεις.

Σε σχέση με τις παραδοσιακές επεμβάσεις ενίσχυσης, όπως είναι η επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων ή το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, τα ινοπλισμένα πολυμερή επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσματα από πλευράς αντοχής, παρουσιάζοντας συγχρόνως σημαντικά πλεονεκτήματα.


Πλεονεκτήματα:

  • Μικρό βάρος
  • Εύκολη τοποθέτηση και γρήγορη εφαρμογή
  • Μεγάλη εφελκυστική αντοχή
  • Αντέχουν στο χρόνο, την υγρασία, τη διάβρωση και τη κόπωση
  • Μηδαμινή αλλοίωση της αρχιτεκτονικής της κατασκευής
  • Δεν επηρεάζουν την στατική ακαμψία του φέροντος οργανισμούΔείτε ακόμα: